Bonnierförlagen, 2022-05-12

Havets djup (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken Havets djup finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Havets djup kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande bilduppgift. Uppgifterna i de två handledningarna utgår från det centrala innehållet i Lgr22.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Havets djup – gratis handledning