Bonnierförlagen, 2021-11-01

Hur du lyckas i en vit värld (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken Hur du lyckas i en vit värld finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Hur du lyckas i en vit värld kan introduceras, förslag på gemensam läsning och en avslutande diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Hur du lyckas i en vit värld – gratis handledning