Bonnierförlagen, 2021-05-21

Järtecken – lärar/elevhandledning

Till boken Järtecken finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken. I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Järtecken kan introduceras, följt av en plan för gemensam läsning. Sist ges exempel på frågor som kan användas för kortskrivande.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Järtecken – gratis handledning