Bonnierförlagen, 2022-11-18

Kan Mira dyka? – lärar/elevhandledning

Till boken Kan Mira dyka? finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken. I denna lärarhandledning presenteras boken, författaren och illustratören. Därefter ges förslag på hur Kan Mira dyka? kan introduceras, en plan för läsning och en avslutande diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Kan Mira dyka – gratis handledning