Bonnierförlagen, 2021-05-21

Lätta friluftshandboken – lärar/elevhandledning

Till boken Lätta friluftsboken finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Lätta friluftsboken kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och en avslutande muntlig uppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Lätta friluftsboken – gratis handledning