Bonnierförlagen, 2021-11-29

Löpning för äldre herrar – lärar/elevhandledning

Till boken Löpning för äldre herrar finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Löpning för äldre herrar kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och en avslutande diskussionuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Löpning för äldre herrar – gratis handledning