Bonnierförlagen, 2022-10-04

Måste våga! – lärar/elevhandledning

Till boken Måste våga! finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Måste våga! kan introduceras, en plan för gemensam läsning, en diskussionsuppgift kring bokens illustrationer och en avslutande dramatiseringsövning.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Måste våga – gratis handledning