Bonnierförlagen, 2022-02-02

Mina känslor och jag – lärar/elevhandledning

Till boken Mina känslor och jag. Lätta boken om glädje, sorg och allt däremellan finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning.

Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken. Därefter ges förslag på hur Mina känslor och jag. Lätta boken om glädje, sorg och allt däremellan kan introduceras. Det finns även förslag på hur du kan arbeta med elevernas skrivande och skapande.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Mina känslor och jag – gratis handledning