Bonnierförlagen, 2022-10-19

Missförstånd – lärar/elevhandledning

 Till boken Missförstånd finns förutom denna handledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Missförstånd kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och en avslutande diskussionsuppgift.

 Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Missförstånd – gratis handledning