Bonnierförlagen, 2021-01-07

Mot toppen (lättläst) lärar/elevhandledning

Till boken Mot toppen finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Mot toppen kan introduceras, en plan för gemensam läsning och samtal kring en serieromans uppbyggnad samt en avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson, www.jennyedvardsson.se.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis handledning: Mot toppen Armand Duplantis