Bonnierförlagen, 2021-09-12

Nya smaker på Kafé Krut – lärar/elevhandledning

Till boken Nya smaker på Kafé Krut finns förutom denna handledning en elevhandledning.  Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Nya smaker på Kafé Krut kan introduceras, ett förslag på gemensam läsning och ett par uppgifter som kan användas efter läsning.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Nya smaker på Kafé Krut – gratishandledning