Bonnierförlagen, 2022-02-23

Om du ser mig – lärar/elevhandledning

Till boken Om du ser mig finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Om du ser mig kan introduceras och en plan för gemensam läsning och en avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Om du ser mig – gratis lärarhandledning.