Bonnierförlagen, 2021-08-17

Trädets hemlighet. Sebbe – lärar/elevhandledning

Till boken Trädets hemlighet. Sebbe finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Trädets hemlighet. Sebbe kan introduceras och en plan förgemensam läsning och en avslutande rituppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Sebbe. Trädets hemlighet – gratis lärar- och elevhandledning