Bonnierförlagen, 2020-11-12

Tordyveln flyger i skymningen (lättläst) – lärar/elevhandledning

Till boken Tordyveln flyger i skymningen finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken. I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Tordyveln flyger i skymningen kan introduceras och en plan för gemensam läsning samt en avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson

Filer

Ladda ner och skriv ut