Bonnierförlagen, 2022-04-22

Trollmossan från Hede – lärar/elevhandledning

Till boken Trollmossan från Hede finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också hela eller delar av elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Trollmossan från Hede kan introduceras och en plan för gemensam läsning och en avslutande uppgift där eleverna får skapa en serie utifrån bokens bästa händelse.

Handledningara är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Trollmossan från Hede