Bonnierförlagen, 2022-10-12

Utbildning – lärar/elevhandledning

Till boken Utbildning finns en lärarhandledning samt en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med individuellt eller tillsammans med andra. Hela, eller delar av elevhandledningen, kan också vara utgångspunkt för ett gemensamt arbete med boken i gruppen.

I denna lärarhandledning presenteras kort boken och författaren. Därefter ges förslag på hur Utbildning kan introduceras, förslag på gemensam läsning och uppgifter som kan användas efter läsningen.

Handledningarna är gjorda av Eva Bernhardtson.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Utbildning – lärar/elevhandledning