Bonnierförlagen, 2021-09-22

Vargflickan – lärar/elevhandledning

Till boken Vargflickan del 2: Den stora flykten finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken. Därefter ges förslag på hur Den stora flykten kan introduceras, en plan för gemensam läsning och en avslutande skrivuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner och skriv ut