Bonnierförlagen, 2021-08-09

Världens sämsta barnvakt – lärar/elevhandledning

Till boken Världens sämsta barnvakt finns förutom denna lärarhandledning en elevhandledning.  Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på egen hand eller tillsammans med andra. Vill man kan också elevhandledningen vara grund för ettgemensamt klassarbete med boken.

I denna lärarhandledning presenteras boken, författaren och illustratören. Därefter ges förslag på hur Världens sämsta barnvakt kan introduceras, en plan för läsning och en avslutande diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson.

Filer

Ladda ner gratis

Gratis lärar/elevhandledning – Det du inte visste om extrema sporter