Bonnierförlagen, 2019-04-17

Frågor och svar om konflikten med Storytel

1. Varför stoppar Bonnierförlagen nya titlar till Storytel?

Storytel döljer sedan i mars alla böcker från Bonnierförlagen i sina boktips och kategorilistor. När Storytel hindrar sina lyssnare från att hitta till våra författares böcker måste vi se till att spelplanen ändras. Vi beklagar att detta drabbar lyssnarna och hoppas på en snabb lösning.

2. Varför är Storytel och Bonnierförlagen oense om ersättningen för ljudböcker?

Storytel har länge krävt att ersättningen för våra ljudböcker ska sänkas och vill samtidigt byta ut den ersättningsmodell som används i vårt nuvarande avtal. Detta har vi hela tiden sagt nej till. Storytels undanhållande av Bonnierböcker från sina listor är alltså ett försök att pressa fram ett avtal på deras villkor. 

3. Vad är problemet med Storytels förslag till ersättningsmodell?

Storytel driver linjen att vi ska byta ersättningsmodell från ett fast pris per lyssnad bok till intäktsdelning, så kallad revenue share. Intäktsdelning bygger förenklat på att ljudbokstjänsten delar en viss del av intäkterna med förlagen, oavsett hur stor konsumtionen av ljudböcker är. Detta kan verka oskyldigt, men i verkligheten får denna modell katastrofala följder för författarna, liksom för förlagens självständighet och framtida ekonomi.

Den mest slående effekten med intäktsdelning är att ju mer varje användare lyssnar i ljudbokstjänsten desto mindre får förlaget och författarna betalt per bok. Det urholkar böckernas värde och gör det allt svårare att försörja sig som författare. Dessutom förflyttas i stort sett alla möjligheter till ekonomisk förutsägbarhet till ljudbokstjänstens fördel. Vår uppfattning är att intäktsdelning som modell inte hör hemma på den svenska bokmarknaden.

4. Hur tycker Bonnierförlagen att ersättningen för ljudböcker ska se ut?

Vi vill ha en modell där förlag och författare ersätts enligt ett i förväg bestämt pris. Med en fastprismodell blir förutsägbarheten större för förlag och författare. När konsumtionen ökar per användare i ljudbokstjänsten så ökar även intäkten till förlagen och författarna.

5. Vad händer med de böcker från Bonnierförlagen som redan finns på Storytel?

Bonnierförlagens 7 500 böcker som sedan tidigare finns på Storytel är fortfarande tillgängliga där. Våra nya böcker finns som vanligt hos alla andra återförsäljare, exempelvis Adlibris, Bokus, BookBeat och Nextory.

6. Hur påverkar konflikten Storytels lyssnare?

Just nu behöver de som vill lyssna på Bonnierförlagens nya böcker använda sig av någon av de andra ljudbokstjänsterna, exempelvis Adlibris, Bokus, BookBeat och Nextory. Det går självklart också bra att ta del av våra nya böcker via bokhandel och e-handel.

7. Vad händer med kommande böcker?

De nya böcker som släpps från Bonnierförlagen kommer tills vidare inte bli tillgängliga via Storytel. Vi beklagar att detta drabbar lyssnarna. Våra nya böcker finns som vanligt hos alla andra återförsäljare, exempelvis Adlibris, Bokus, BookBeat och Nextory. Det går självklart också bra att ta del av våra nya böcker via bokhandel och e-handel.

8. Hur länge dröjer det innan Bonnierförlagen börjar släppa nya böcker till Storytel?

Vi hoppas förstås på en lösning inom kort och beklagar att Storytels lyssnare drabbas av den här konflikten.

9. Vad gör Bonnierförlagen för att lösa situationen?

Vi är i en förhandling med Storytel och vi jobbar för att hitta en lösning som båda parter kan enas om. Fram till dess kan man hitta Bonnierförlagens nya böcker hos alla andra återförsäljare, exempelvis Adlibris, Bokus, BookBeat och Nextory. Det går självklart också bra att ta del av våra nya böcker via bokhandel och e-handel.  

10. Varför vill ni inte att Bonnierförlagens böcker ska finnas överallt?

Vi vill att våra böcker ska finnas överallt. Men när Storytel döljer alla böcker från Bonnierförlagen i sina boktips och kategorilistor måste vi se till att spelplanen ändras. Vi beklagar att detta drabbar lyssnarna och hoppas på en snabb lösning.

11. Har ni slutat släppa böcker till Storytel för att främja Bonniers egen ljudbokstjänst, BookBeat?

Nej. Storytel döljer sedan i mars alla böcker från Bonnierförlagen i sina boktips och kategorilistor. Det är orsaken till att vi tills vidare inte släpper nya böcker till Storytel. I bakgrunden finns en oenighet om olika ersättningsmodeller för ljudböcker.

12. Bonnierförlagens författare förlorar lyssnare och intäkter på grund av det här beslutet. Hur ser ni på det?

Självklart vill vi att våra författare ska nå ut till så många lyssnare som möjligt. Men när Storytel döljer alla böcker från Bonnierförlagen i sina boktips och kategorilistor måste vi se till att spelplanen ändras. Vi beklagar att detta drabbar våra författare och Storytels lyssnare. Vi hoppas på en snabb lösning.

13. Stämmer det att Bonnierförlagen själva har så kallad intäktsdelning i avtalen med sina författare?

Nej, det stämmer inte. Vår ersättning till författare består av royalty och förskott. Royaltyn baseras på bokens försäljningsintäkter, medan förskottet innebär att författaren alltid vet vad hon eller han som lägst får betalt för sin bok. Såväl förskott som royaltynivåer förhandlas inför varje ny bok. Det är en viktig skillnad jämfört med Storytels intäktsdelning. I den senare modellen betalas ersättningen ut med ett kvartals eftersläpning beroende på intäkterna. Med intäktsdelning som ersättningsmodell vet varken författarna eller förlagen i förväg vad de kommer att få betalt.