Bonnierförlagen, 2019-06-27

Uppdatering om konflikten kring ersättning från Storytel: Förhandlingarna fortsätter efter sommaren

Bakgrunden till konflikten är att Storytel vill att Bonnierförlagen ska gå in i en intäktsdelningsmodell (sk revenue share) istället för att som nu få fast ersättning för böcker som konsumeras i Storytels tjänst. Dessutom vill de sänka ersättningen kraftigt. Bonnierförlagen har tagit stark ställning mot intäktsdelning, då vi är av uppfattningen att det drastiskt minskar författarnas ersättning. Läs mer om intäktsdelning och vår uppfattning här. Vi på Bonnierförlagen jobbar för en långsiktigt hållbar bokmarknad där författare har en rimlig chans att försörja sig. Det är därför vi tar den här striden.

Under våren började Storytel dölja Bonnierförlagens böcker i tipslistorna i sin tjänst. Att en samarbetspartner aktivt missgynnar våra författare kan vi inte acceptera, och därför släpper Bonnierförlagen sedan 1 april inga nya böcker till Storytel. Trots detta har Bonnierförlagen sett en ökning av försäljningen av digitala böcker i april såväl som i maj och juni gentemot föregående år, då försäljningen via andra digitala återförsäljare har ökat kraftigt och således kompenserat.

Bonnierförlagen har haft fortsatt dialog med Storytel under våren. Förhandlingarna pausas under semestern och återupptas efter sommaren.

Mer att läsa finns här:

Röster om olika ersättningsmodeller för ljudböcker

Frågor och svar om konflikten med Storytel

"Konflikten handlar om bokens värde"

Debatt:"Konflikten handlar om bokens värde"