Katarina Frostenson tilldelad Nordiska rådet litteraturpris 2016

Katarina Frostenson tilldelad Nordiska rådet litteraturpris 2016

02 november, 2016 | Wahlström & Widstrand

Katarina Frostenson, född 1953, har tilldelats Nordiska rådets litteraturpris 2016 för sin diktsamling Sånger och formler. Fjorton verk var nominerade. Prissumman är på 350 000 danska kronor.

I Sånger och formler samsas sorgens formler och ljusets sång. Dikten färdas mot städer och utmarker, den utforskar platser och ting. Språket gör halt och lyssnar till tillvaron, hejdar sig i nakna rader.

Läs mer om priset