Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson

Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson

07 augusti, 2017 | Bonnier Fakta

Livsstegen är en handbok för personlig utveckling och existentiell hälsa och riktar sig till dig som söker varaktig livsförändring. Boken grundar sig i  prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av de så kallade 12 stegen, vilka formulerades av Anonyma Alkoholister på 30-talet och idag ligger till grund för många terapiformer som bl a KBT.

Livsstegen och de 12 stegen kan alla människor använda sig av – oavsett hur stor eller liten livsproblematik vi har. I boken berättar Olle Carlsson pedagogiskt om varje steg med personliga exempel ur sitt eget liv och avslutar med inspirerande tips på egna övningar.

Livsstegen är en reviderad, bearbetad, fördjupad och utökad version av boken 12 steg för hopplösa (Bonnier Fakta, 2012) och innehåller nya texter och övningar.

– Jag hade aldrig vågat tro att 12 steg för hopplösa – Livsförändring på djupet skulle få ett sådant genomslag. Den här boken erbjuder ännu mer handfast kunskap och övningar i den uppskattade metod jag arbetat med under många år och som kommit att kallas för Livsstegen, säger Olle Carlsson.

Olle Carlsson är präst och författare. Han leder sedan 20 år ett nydanande arbete i Katarina församling på Södermalm i Stockholm, där Livsstegen vuxit fram och utvecklats. Livsstegen är skriven i samarbete med han hustru journalisten Fotiní Carlsson.

Recensionsdag: 22 augusti

För mer information, recex och intervjuförfrågningar: sofia.heurlin@bonnierforlagen.se

Bonnier Fakta är Sveriges ledande illustrerade fackboksförlag. Vi ger ut illustrerade fackböcker för inspiration och fakta. Till våra viktigaste ämnen hör mat, trädgård, hälsa och träning, föräldraskap, mode och livsstil samt djur och natur.