Fårdagboken – en bok om vägval, livets realitet och tillvarons under

Fårdagboken – en bok om vägval, livets realitet och tillvarons under

06 september, 2017 | Albert Bonniers Förlag

En akademiker flyttar ut på landet med sin familj och får ansvaret för skötseln av en flock får. Men samvaron med fåren kommer att bli något annat än han kunde förvänta sig. En bok om de vägval vi gör i livet, stora som små, där vardagen avslöjar livets realitet, men också tillvarons under. 

2 februari
Fårhållningen kräver en närvaro och en kontinuitet som gör att det blir mer än ett fritidsintresse. Jag är tvungen att varje dag året om på ett eller annat sätt hantera fåren och i praktiken dygnet runt ansvara för dem. Det är ett stort åtagande och man vet inte riktigt vad man får igen. Kött? Ull? Snarare är åtagandet själva belöningen. Man behöver inte fundera på om man har ett tillräckligt innehållsrikt liv, eftersom innehållet står 200 meter bort i en hage och idisslar, fullständigt, jag menar verkligen fullkomligt och fulländat, omedvetet om sådana distinktioner.

10 juli
Det blir små stigar i hagarna. Fåren går efter varandra för att inte slita på betet. Den idén hade jag aldrig kommit på själv.

Axel Lindén, född 1972, bor med sin familj på en gård i Östergötland. Fårdagboken är hans debut.

Recensionsdatum: 6 oktober

För mer information kontakta: sofia.heurlin@bonnierforlagen.se för recex: press@bonnierforlagen.se

Här hittar du smakprov ur boken.

Albert Bonniers Förlag är det största skönlitterära förlaget i Sverige och ett av de äldsta, grundat 1837. Utgivningen har alltid utmärkts av mångsidighet. Romaner, lyrik, memoarer, biografier, essäer, reseskildringar, presentböcker samt en mängd olika fackböcker har haft förlagets namn på titelbladet.