Görel Cavalli-Björkman och Gunnar Wetterberg prisas av Samfundet De NioFoto: Stefan Tell och Nille Leander

Görel Cavalli-Björkman och Gunnar Wetterberg prisas av Samfundet De Nio

26 september, 2017 | Albert Bonniers Förlag

Samfundet De Nio delar varje höst ut två stora priser: Lotten von Kræmers pris och John Landquists pris

Görel Cavalli-Björkman tilldelas Lotten von Kræmers pris och Gunnar Wetterberg tilldelas John Landquists pris. Prissumman är 200 000 kr vardera.

Samfundet De Nio är en litterär akademi, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar. Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Inge Jonsson (ordförande), Nina Burton, Kerstin Ekman, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Johan Svedjedal och Anna Williams.

Görel Cavalli-Björkman har varit intendent och forskningschef vid Nationalmuseum och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har skrivit en rad böcker och kataloger om konstnärer och konstriktningar, däribland en bok om Carl Larsson som porträttmålare (1987) Görel Cavalli-Björk har även skrivit den stora biografin Eva Bonnier – ett konstnärsliv (2013). I år är hon aktuell med Kvinna i avantgardet. Sigrid Hjertén. Liv och verk.

Gunnar Wetterberg är historiker, diplomat, ämbetsman och numera författare. Han tilldelades Hertig Karls pris för biografin om Axel Oxenstierna 2003 och Kunskapspriset 2008. Sedan 2009 är han hedersdoktor vid humanistiska fakulteten i Lund och ledamot av KVA och IVA. Gunar Wetterberg är en av deltagarna i Fråga Lunds panel, som sänds på SvT 1. Gunnar Wetterberg är aktuell med Skånes historia – i tre band – ända från den första bevarade bosättningen till idag.