Katarina Wennstam tilldelas nyinstiftat pris i Eva Mobergs namnMartin Stenmark

Katarina Wennstam tilldelas nyinstiftat pris i Eva Mobergs namn

28 september, 2017 | Albert Bonniers Förlag

Katarina Wennstam tilldelas nyinstiftat pris i Eva Mobergs namn.

Fredrika Bremer Förbundets nyinstiftade Eva Moberg-pris delas år 2017 ut för första gången. Priset ska delas ut årligen till en skribent som utmärkt sig särskilt inom jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Juryns motivering:
”Wennstam har med vass penna kämpat för kvinnors rättigheter och jämställdhet såväl som journalist som författare och har med stor kunskap och insikt skildrat de samhällsproblem som bristen på jämställdhet skapar i form av våld mot kvinnor, sexuellt våld och trafficking. Wennstam lyckas fånga komplexiteten hos såväl samhället som individer och använder skönlitteraturen som ett effektivt sätt att skildra politiska utmaningar. Wennstam är en påläst, snabb och vass debattör med tydlig etisk kompass. Hon har, liksom Eva Moberg, belyst maskulinitetsbegreppet som en nyckelfaktor i arbetet för att skapa ett samhälle fritt från våld och har med sina spänningsromaner nått en bred publik och belyst komplexa frågor på ett lättillgängligt sätt.”

Läser mer

Katarina Wennstam är i höst aktuell med Gänget –  är ett drama om skuld och skam, och om gruppens livsfarliga inverkan på individen.