Jens Liljestrand prisas av Samfundet De NioFoto: Fredrik Hjerling

Jens Liljestrand prisas av Samfundet De Nio

20 september, 2018 | Albert Bonniers Förlag

Jens Liljestrand, aktuell Mannen i skogen. En biografi över Vilhem Moberg, tilldelas Samfundet De Nios John Landquist pris om 200 000 kronor.

Idag har Vilhelm Moberg blivit en legend, och lyfts ofta fram som en nationell klenod och stridbar debattör i samhällsfrågor. Men vem var människan bakom myten, karikatyren och löpsedlarna?  Mannen i skogen är den första kompletta biografin över Vilhelm Mobergs liv och gärning. Jens Liljestrand har skrivit en fängslande berättelse om ett författaröde som även rymmer historien om maskulinitet, utanförskap och den litterära framgångens pris.

Jens Liljestrand är kulturskribent, kritiker och författare. 2008 fick han Tidningen Vi:s litteraturpris för sin skönlitterära debut, novellsamlingen Paris–Dakar. Han disputerade 2009 med avhandlingen Mobergland: personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Sedan 2013 är han biträdande kulturchef på Expressen.

Samfundet De Nio är en litterär akademi med huvudsaklig uppgift att dela ut litterära priser. Samfundet instiftades 1913 på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer och har nio på livstid valda ledamöter.