Ägodela. En bok om en pågående konsumentrevolution

Ägodela. En bok om en pågående konsumentrevolution

25 november, 2015 | Bonnier Fakta

Människors konsumtionsmönster håller på att ritas om. Att äga prylar ger inte längre självklart status, utan ses i allt större utsträckning som slöseri med jordens resurser. Istället är trenden att hyra, låna, byta, skänka bort, köpa begagnat och att skapa gemensamma lösningar. Naturskyddsföreningen släpper nu tillsammans med Bonnier Fakta boken ”Ägodela. Köp mindre – få tillgång till mer”, som beskriver denna konsumentrevolution ur olika synvinklar.

”Det är inte borrmaskinen vi vill ha utan hålet” är kanske det mest klassiska exemplet för att förklara den konsumtionsrörelse som brukar benämnas delandets ekonomi eller kollaborativ ekonomi. Grundprincipen är att tillgången är det väsentliga, inte själva ägandet. Vi går från privat ägande till att dela på tillgångar. Vi lånar, byter, hyr, köper second-hand och delar istället för att köpa nytt – och sparar på så sätt på miljön, samtidigt som vi bygger upp förtroende och gemenskap. Det är i alla fall idén.

De sociala nätverken har tagit delandet till en helt ny skala, och vi ser både stora företag och sociala rörelser växa fram över Europa. Boken Ägodela tar upp delandets ekonomi från olika synvinklar. Är denna konsumentrevolution miljövänlig? Vilka nackdelar/fallgropar finns? Hur tar vi vara på den potential som finns? Vad ska du tänka på när du börjar ägodela? osv.

Skribenter i boken är Mark Levengood, Johanna Sandahl, Karin Bradley, Carl-Axel Fall, Ida Nilsing, Annie Hellquist, Magnus Jiborn, Fatima Grönblad, Dan Hallemar, Bahare Haghshenas, Emma Schütt, Jenny Damberg, Martin Gelin, Emanuel Karlsten, Eva Eiderström och Maria Adervall Berglund.

Naturskyddsföreningen och Bonnier Fakta är utgivare av boken. Beställ boken på www.naturskyddsforeningen.se/agodela och dela den gärna med någon.

För frågor, recex och bilder kontakta:
Anna Havula, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen: anna.havula@naturskyddsforeningen.se,  070-87 03 700
Sofia Heurlin, PR- och informationsansvarig Bonnier Fakta:
sofia.heurlin@bonnierforlagen.se, 0707263301