Berättarministeriet lanserar film för att belysa vikten av fantasi

Berättarministeriet lanserar film för att belysa vikten av fantasi

06 september, 2016 | Bonnierförlagen

Berättarministeriet har lanserat filmen Imagine, som visar hur viktig fantasin är för det enskilda barnets utveckling och för samhället i stort. Bonnierförlagen är en av Berättarministeriets samarbetspartners.


Om barn uppmuntras att använda sin fantasi utvecklas kreativitet och kritiskt tänkande, vilket är viktiga förmågor för vår samhällsutveckling. I filmen Imagine drömmer fem äventyrslystna barn om att åka till rymden. I övriga roller syns flera offentliga personer från olika delar av samhället som representerar en stöttande vuxenvärld. Filmen lanseras i samband med skolstarten för att lyfta fantasins möjligheter för barns lärande.

#ImaginebyBM

Om berättarministeriet
Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, för närvarande i Södertälje, Järva och Hagsätra. De vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Bonnierförlagen är en av Berättarministeriets samarbetsparters.

Fotograf: Karl Gabor