Flera böcker från Bonnier Fakta är nominerade till Årets Trädgårdsbok

13 september, 2016 | Bonnier Fakta

”Om konsten att odla det omöjliga”, ”Odla året om” och ”Gödsel” är nominerade till Årets Trädgårdsbok 2016.

nyhetsbild-arets-tradgardsbok (1)

Tre av de nominerade titlarna till Gartnersällskapets utmärkelse Årets Trädgårdsbok ges ut av Bonnier Fakta. Vinnaren offentliggörs under Bokmässan i Göteborg.

Om konsten att odla det omöjliga av Peter Englander med motiveringen:
”Alla önskar vi väl att somrarna vore längre, vintrarna kortare och känslan av Medelhavet lättare att skapa. Den här boken lockar oss att pröva att odla växter som normalt gror på varmare platser än i Sverige. Författaren berättar pedagogiskt och inspirerande om ett stort antal exotiska växter och hur vi ska göra för att få dem att trivas och överleva i den växtzon där vi bor. Boken ger oss också värdefull kunskap om jordmån, klimat, invintring av växter och växthälsa. En härlig bok för den som längtar efter att odla exotiska trädgårdsväxter.” 

Odla året om av Lena Israelsson med motiveringen:
”Lena Israelsson är grönsaksgurun som har provat allt själv och som på ett lättbegripligt och lockande sätt kan dela med sig av gedigen kunskap, smarta tips och lösningar för att kunna odla och skörda året om. Boken är sprängfylld med fakta och en rik källa för såväl erfarna odlare som nybörjare. Formen är snygg och tydlig, bildmaterialet instruktivt och vackert. Det är svårt att inte smittas av författarens odlarglädje och driv när det gäller att odla sin egen mat, vår, sommar, höst och vinter.”

Gödsel: Om trädgårdens näringsliv av Tina Råman, Justine Lagacheoch Ewa‐Marie Rundquist med motiveringen:
”Konsten att odla så att växterna frodas handlar om att ge växterna de rätta förutsättningarna, bl.a. en gynnsam jordmån. Boken Gödsel tar ett helhetsgrepp om vad gödsel är och hur man bäst använder det man för tillfället har möjlighet att få tag på, om det så råkar vara häst‐, ko‐, get‐ eller konstgödsel. Författarnas sköna bilder och instruktiva text levandegör traditionella uppfattningar om växternas makro‐ och mikrobehov, när gödsel behövs och hur man bör gå till väga för att växterna på bästa sätt ska tillgodogöra sig den så att de blir vackra, goda och friska.”

Läs mer om priset