Mats Vänehem tilldelas Carl von Linné-plaketten

10 oktober, 2016 | Bonnier Carlsen

Mats Vänehem tilldelas Carl von Linné-plaketten för boken Vikingar.

Carl von Linné-plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den eller de personer som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar.

Juryns motivering
”Det finns en stark dragningskraft i Mats Vänehems bok Vikingar. På ett suggestivt och intresseväckande sätt ger han oss forskarens och konstnärens bild av en av svensk historias mest omskrivna perioder – vikingatiden. Han utgår från en arkeologisk utgrävning och skapar en förståelse för hur vi hämtar kunskap om äldre tider. Det rika bildmaterialet både lär ut och tilltalar läsaren estetiskt. Kvinnor och barn lyfts fram i både vardag och äventyr, vilket nyanserar bilden av en tid som ofta har förknippats med manligt mod och styrka. Som läsare förstår man den komplexitet som det innebär att tolka sin historia. Mats Vänehem har skrivit en bok som talar till alla åldrar där läsaren blir medskapare och upptäckare.”

Prisceremonin sker måndag 24 oktober i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan då Svensk biblioteksförenings åtta utmärkelser, däribland de tre barnboksplaketterna, delas ut. Biblioteket är öppet för alla.