Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

05 december, 2016 | Albert Bonniers Förlag

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne delar ut nio stipendier à 80 000 kronor till svenskspråkiga skönlitterära författare, för författarskap till populärvetenskapliga verk, till översättare, kulturjournalister, bokkonstnärer och bokformgivare.

Stipendiefonden tillkom vid Albert Bonniers Förlags 100-års jubileum 1937.

2016 har juryn beslutat att belöna följande författare och konstnärer:

Skönlitteratur
Ola Larsmo, Albert Bonniers Förlag
Mirja Unge, Norstedts
Maria Küchen, Albert Bonniers Förlag

Populärvetenskap
Nina Burton, Albert Bonniers Förlag
Gunnar Broberg, Natur & Kultur

Översättare
Ulf Peter Hallberg

Journalister
Göran Dahlberg
Erik Niva

Illustratörer
Anna Höglund, Bonnier Carlsen

Juryn består av:
Niklas Rådström, ordförande, Mikael van Reis, sekreterare, Jordi Arkö, Jonas Bonnier, Jenny Engström Baron, Hedda Krausz Sjögren, Stina Möller, Sverker Sörlin, Astrid Trotzig samt Jerker Virdborg.

Läs gärna mer om stipendiet!