Bonnierförlagen förvärvar Norstedts ägarandel i Månadens Bok & Månpocket

Bonnierförlagen förvärvar Norstedts ägarandel i Månadens Bok & Månpocket

19 januari, 2017 | Bonnierförlagen

Bonnierförlagen har träffat överenskommelse om att förvärva återstoden, 30 %, av aktierna i Månadens Bok (där bokklubben Månadens Bok och förlaget Månpocket ingår) av Norstedts Förlagsgrupp. Genom förvärvet blir Månadens Bok helägt av Bonnierförlagen.

Håkan Rudels, VD, Bonnierförlagen:
Vi har haft ett väl fungerande samarbete med Norstedts i många år kring Månadens bok. Som bokmarknaden ser ut i dag är vi överens om att det inte längre finns ett behov av gemensamt ägande.

Otto Sjöberg, VD, Norstedts förlagsgrupp:
Bokbranschen är under stor förändring, inte minst pocketmarknaden. Affären ger både oss och Bonnierförlagen rörelseutrymme att fortsätta utveckla våra förlag i hög takt.

Förvärvet trädde i kraft den 2 januari 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Rudels, VD, Bonnierförlagen
073-773 80 55
hakan.rudels@bonnierforlagen.se

Linda Säresand, Administrativ Chef, Norstedts Förlagsgrupp
070-594 80 32
linda.saresand@norstedts.se

Bonnierförlagen är Sveriges ledande förlagshus, med en tillgänglig utgivningskatalog på drygt 10 000 titlar, varav 6 800 är digitala. 2017 ger Bonnierförlagen ut cirka 450 nya titlar och cirka 500 reprinttitlar. Förlagshuset består av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max Ström, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Kartago, Månpocket, Reseförlaget och Wahlström & Widstrand. I Bonnierförlagen, som sysselsätter ca 230 personer, ingår också fem bokklubbar, agenturen Bonnier Rights samt Bonnier Brands.

Bonnierförlagen pressmeddelande