Värdegrund

Tillsammans har vi på Bonnierförlagen lagt ett stort engagemang på att tillsammans formulera vår värdegrund, vår vision och våra spelregler – fundamentet för vår verksamhet. Vår värdegrund är ledstjärnor i vårt arbete.

Vision: Vi sprider berättelser som berör, upplyser, underhåller och utvecklar.

Vår värdegrund

 • Öppenhet
 • Respekt
 • Kvalitet
 • Mod
 • Affärsmässighet

Våra spelregler

Respekt

 • Vi är schyssta och respektfulla
 • Vi ställer upp för och hjälper varandra

Affärsmässighet

 • Vi tar ansvar för strategiska mål och förändringar
 • Vi prioriterar utifrån helheten och kan ta obekväma beslut

Öppenhet

 • Vi är mottagliga för nya perspektiv, människor och idéer
 • Genom dialog delar vi information, kunskap och erfarenheter

Mod

 • Vi vågar prova det nya och ifrågasätta det gamla
 • Vi försvarar och förklarar den publicistiska verksamheten och dess beslut

Kvalitet

 • Vi är tydliga med mål, förutsättningar och uppföljning
 • Vi litar på och tar tillvara på varandras kompetens