Formhistoria och digitalisering i ett paket

Bonnierförlagen jobbar intensivt med att tillgängliggöra äldre titlar, däribland många som inte funnits att köpa i tryckt form på många år, som e-bok. Detta arbete ryms inom ”5000-projektet” som bygger på ambitionen att göra vår skattkammare – Bonnierförlagens arkiv – tillgänglig för fler.

Bonnierförlagen digitaliserar en stor mängd titlar som tidigare har getts ut genom historien. Önskemålet var att använda originalomslag, men när projektet startade fanns inte rättigheter till dom. Istället fick illustratörer som Kristin Lidström, Joanna Hellgren, Elisabeth Marttala och Beata Bucht i uppdrag att göra porträtt på författarna som användes som omslag.

– Bakåt i tiden är de flesta omslagen osignerade, det var ingenting man började göra förrän först på 60-talet. Det var bara i undantagsfall man signerade, om det var någon känd konstnär exempelvis, annars var formgivningen sekundär, säger Ilse-Mari Berglin som ansvarar för de digitala omslagen.

Från 1000 till 5000

Efter 1000 digitaliserade böcker valdes ytterligare 5000 titlar ut, som nu görs till e-böcker. Titlarna letas upp på antikvariat, och de fina omslagen från 30-40-50-talen skannas medan det parallellt förhandlats fram ett avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), där man fått till en prenumerationslösning som innebär att omslagen numera får användas.

– Parallellt med att vi använder oss av originalomslagen lägger vi ut större författarskap med sju eller fler titlar till en formgivare, och de vi har använt oss av är Eva Lindeberg, Erica Jacobsson, Henning Trollbäck, Sara Acedo och Daniel Bjugård, för att nämna några. Det är roligt att formgivarnas verk får leva vidare, så som författarnas, och att få vara med att lyfta formhistoria också, avslutar Ilse-Mari.

I vår digitala omslagskatalog kan du läsa mer om formgivarna och se många av de fina omslagen. Katalogen laddar du ned här. Katalogen är i epub och du behöver en eboksläsare för att läsa den (t ex programmet Adobe Digital Editions om du läser på datorn, iBooks om du läser på iPhone/iPad och Aldiko för de flesta övriga telefoner/surfplatta).

eboksavdelningen

Bonnierförlagens e-boksavdelning