Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag, grundat 1837, är Sveriges största allmänutgivande förlag med utgivning av såväl svensk som utländsk skönlitteratur och fackböcker. Den årliga utgivningen omfattar ca 110 originalböcker.

Vill du skicka in ett manus?