Wahlström & Widstrand

ww_stor_logo_rod

Vår målsättning är att ge ut böcker som utmärker sig.

Varför heter förlaget Wahlström & Widstrand? Per Karl Wahlström och Wilhelm Widstrand arbetade båda i Fritzes bokhandel. 1884 beslöt de två att ingå kompanjonskap – förlaget Wahlström & Widstrand hade bildats! På 1890-talet började W&W på allvar förlägga skönlitterära böcker.

Genom åren har flera av förlagets författare tilldelats nobelpriset i litteratur: Wole Soyinka, Joseph Brodsky, Derek Walcott, José Saramago, V. S. Naipaul, och senast 2009, Herta Müller.

Vår målsättning är att ge ut böcker som utmärker sig. Med sin egen stil eller som för en viktig diskussion av aktuella fenomen, men framför allt god litteratur och välskrivna böcker.

På 2000-talet har flera nya författare tillkommit. Jens Lapidus och Johan Theorin är ett par exempel på svenska författare som nått stora framgångar.

Har du författardrömmar?