Hållbarhet: miljö

Vårt hållbarhetsarbete

Miljö

På Bonnierförlagen värnar vi om miljön och klimataspekten är en viktig och prioriterad fråga hos oss. Det största inverkan vi som förlag har på miljön är genom produktionen av tryckta böcker, men även det arbete vi utför i våra lokaler har ett avtryck på miljön. Vi arbetar långsiktigt för att minska vårt klimatavtryck och förbättrar löpande alla delar av vår verksamhet ur ett miljömässigt perspektiv.

Miljö
Vårt hållbarhetsarbete

Klimat

Alla förlagshus inom Bonnier Books, den förlagsgrupp Bonnierförlagen ingår i, måste efter sina förutsättningar bidra till det övergripande målet att minska hela gruppens utsläpp med 25% till 2025.

Som en del i det arbetet utmanar vi oss själva och sätter ett lika ambitiöst miljömål:

  • Vi ska minska våra CO2e-utsläpp med 25% till 2025*.
  • Vi blir från och med 2021 klimatneutrala. Alla utsläpp som Bonnierförlagen och de andra förlagen inom Bonnier Books idag inte kan undvika klimatkompenseras i certifierade projekt. Utöver det investerar Bonnier Books ytterligare 20% i kompensationsprojekt; totalt kompenserar förlagsgruppen för 120% av våra CO2e-utsläpp.

Det är viktigt att poängtera att vårt mål är att minska våra utsläpp – klimatkompensation sker bara när en reduktion ännu inte är möjlig.

*jämfört med 2019 års nivå

 

Strategier och rapportering
Vårt hållbarhetsarbete

Strategier och rapportering

På Bonnierförlagen arbetar vi nu med att mäta våra utsläpp och sätta strategier för hur vi ska minska dem. Vi kommer att redovisa vårt arbete löpande, bland annat i en årlig hållbarhetsrapport. Den första rapporten avser 2021och publiceras 2022.

Men arbetet med att minska vår klimatpåverkan i olika delar av vår verksamhet börjar inte här, det har pågått under flera år.

Vi arbetar på flera fronter, bland annat genom:

Val av tryckeri

Vi mäter och jämför tryckerier och deras klimatavtryck för att säkerställa att vi väljer rätt tryckeri för varje bok. Genom att trycka de flesta av våra böcker på avtalstryckerier kan vi samordna och därmed minska transporterna. Tryckeriet måste ta ansvar för sin påverkan på miljön och människors hälsa. Miljöstandarder, tillstånd och föreskrifter ska minst följa de krav som ställts av det land där fabriken är belägen. Bonnier värderar en systematisk miljöstrategi inom etablerade certifierade standarder för relevant industri, t.ex. ISO14000.

Val av papper

Papper är det som påverkar klimatet mest i bokproduktion. Därför måste vi välja rätt papper i rätt gramvikt för varje produktion. Alla våra böcker trycks på FSC-certifierat papper, vilket garanterar ett miljöanpassat och ansvarsfullt skogsbruk. Vi arbetar med ständig förbättring i dessa frågor.

Val av förbrukningsmaterial och resor

Vi ser löpande över och anpassar våra lokaler och arbetssätt för att minska vårt avtryck på miljön. Vi väljer de mest klimatsmarta alternativen för förbrukningsmaterial. Vår resepolicy hjälper oss minimera avtrycken vid våra tjänsteresor.

Tillsammans med våra leverantörer sätter vi stort fokus på klimatfrågan och samarbetar för att minska våra avtryck. Vi överväger alltid den grönare leverantören och det grönare materialvalet. Det är en nödvändig investering för framtiden. Vår framtid.

Bonnier Books övergripande klimatmål
Vårt hållbarhetsarbete

Bonnier Books övergripande klimatmål

  • Hela gruppen ska minska sina utsläpp med 25% till 2025, jämfört med 2019.
  • Utsläpp som idag inte går att undvika klimatkompenseras.
  • Bonnier Books investerar ytterligare 20% i klimatkompensationsprojekt. Totalt kompenserar förlagsgruppen för 120% av sina CO2e-utsläpp.

Läs mer om Bonnier Books mål