Läsande förebilder

Läsexpert

Dilsa Demirbag-Sten är författare och frilansjournalist. Hon är en av medgrundarna av stiftelsen Berättarministeriet där hon är generalsekreterare och verksamhetsansvarig. Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet i den dagliga undervisningen. Stiftelsen driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Dilsa blir ofta anlitad som moderator och debattör i frågor kring utbildning, integration, hedersvåld och kvinnors rättigheter.

Läs en intervju med Dilsa här

Läsfrämjare

Anita Isakson arbetar som kommunal språkutvecklare i Hjo kommun. Hon har sedan 2014 drivit SOLA, språk- och litteraturarbete, ett hälsofrämjande och förebyggande arbete för fullföljda studier och framtid. Arbetet vilar på en vetenskaplig grund och riktar sig mot pedagoger. Genom att stärka och utveckla pedagogers kunskaper om språkutveckling skapas ett medvetet, språkutvecklande arbetssätt som gör skillnad för barn och unga. Skolor, förskolor och fritidshem som arbetar med fastställda kriterier blir SOLA-certifierade.

Läs en intervju med Anita här

Läsexpert

Anne-Marie Körling är grundskollärare, pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare och handledare i undervisningsutveckling. Hon mottog 2006 Svenska Akademiens svensklärarpris för att ha stimulerat intresset för svenska språket och litteraturen hos unga. Anne-Marie var 2015–2017 Sveriges läsambassadör, ett uppdrag för att främja barns läsande som initierats av Statens kulturråd. Hon tilldelades Ingvar Lundbergpriset 2018 och är ledamot i styrgruppen Vägval för skolan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Anne-Marie har publicerat 12 böcker på temat undervisning.

Läs en intervju med Ann-Marie här

Folkbildare och läsfrämjare

Elisabet Reslegård är arbetande ordförande och projektledare för Föreningen Läsrörelsen. Hon har sedan 70-talet arbetat med kultur- och samhällsfrågor. Att hennes son Max inte kunde lära sig att läsa ledde till att hon initierade Dyslexikampanjen som pågick 1996–1998. Efter det följde den landsomfattande Psyke kampanjen och sedan Läsrörelsen. Elisabet har fått många priser och utmärkelser, bland andra Örjan Lindberger-priset 2020, Eldsjälspriset 2016 och Kunskapspriset 2002. 1998 blev hon Årets Yrkeskvinna och 2015 mottog hon S:t Eriksmedaljen, Stockholms stads utmärkelse.

Läs en intervju med Elisabet här

Läsfrämjare

Bodil Unenge arbetar som förlagschef på Fenix förlag som ger ut svenska böcker som översätts till arabiska och somaliska samt med hållbarhetsfrågor på Bonnierförlagen. Den gemensamma nämnaren i dessa uppgifter är viljan och intresset i att sprida läslust till fler människor, främst barn och unga. Det är ett mål hon även verkar för privat, sällan har väl handbollsspelare utsatts för så många boktips som dem hon är tränare för.

Läs en intervju med Bodil här