Mångfald

Mångfald

Transparens kring planer för mångfald, hållbarhet, föräldraskap på jobbet

Bonnierförlagen vill vara en värderingsstyrd organisation, en trygg arbetsplats med en företagskultur som bidrar till innovation och framgång. För att fortsätta utvecklas i den positiva riktningen satsar Bonnierförlagen på att aktivt arbeta med insatser och utbildning inom områden som mångfald, balans mellan arbete och fritid, hållbarhet, samt att man som medarbetare självklart ska kunna förena arbete och föräldraskap. Exempel på initiativ är vår tillgänglighetspolicy, utbildning för alla i mångfaldsfrågor, möjlighet att engagera sig i hållbarhetsarbete samt en konkret checklista plus samtal inför föräldraledighet mm.

 

Transparens kring planer för mångfald, hållbarhet, föräldraskap på jobbet