Bruno K. Öijer har belönats med Natur & Kulturs kulturpris

18 mars, 2016 | Wahlström & Widstrand

Poeten Bruno K. Öijer har belönats med Natur & Kulturs kulturpris på 300 000 kronor, för en väsentlig insats inom kulturområdet.

Bruno K. Öijer, senast aktuell med diktsamlingen Och natten viskade Annabel Lee, har tilldelats Natur & Kulturpris på 300 000 kr.

Juryns motivering:
”För ett konstnärskap som redan tidigt äger en egen ton med stark särprägel i samtidslitteraturen. En ton som dessutom förstärks genom hans artistiska och ytterst personliga sätt att framföra sina texter.”

Om priset:
Natur & Kulturs kulturpris delas ut årligen sedan 1974. Prissumman är 300 000 kronor och delas ut till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats på kulturområdet. Förutom pengarna och äran får varje vinnare bronsskulpturen Kunskapens träd av konstnären Ernst Nordin. Priset kan ges till personer inom en mängd olika yrken, som författare, publicister, regissörer, fotografer, konstnärer, journalister, artister, koreografer och forskare.

Kulturpristagaren utses av Natur & Kulturs styrelse.

Läs mer om priset och se tidigare pristagare

Utgivna böcker

Och Natten Viskade Annabel Lee

Och Natten Viskade Annabel Lee

”Och Natten Viskade Annabel Lee skrevs dels i Sverige, dels söderut vid Medelhavet. Jag förutsatte mej att skriva rakt och enkelt, jag ville att allt skulle ligga i öppen dager – som dom…  

Svart Som Silver

Svart Som Silver

Allt sedan debuten för trettiofem år sedan har Bruno K. Öijer intagit en unik position i den svenska poesin —  få andra poeter har lyckats att i så hög grad entusiasmera såväl läsare och…

Samlade dikter

Samlade dikter

Äntligen i nytryck! Samlade dikter innehåller Bruno K. Öijers dikter mellan 1973 och 1995, inklusive den prisade samlingen ”Det Förlorade Ordet”.

Trilogin

Trilogin

Bruno K.Öijers ställning som författare och scenpoet är unik. Han jämförs med Bellman, Fröding och Ekelöf. Hans diktsamlingar Medan Giftet  Verkar, Det Förlorade Ordet  och Dimman Av Allt  räknas…

Dimman av allt

Dimman av allt

Poeten Bruno K. Öijer har allt sedan debuten 1973 intagit en särställning inom svensk poesi. Få andra poeter lockar en så stor publik, även utanför de etablerade litteraturkretsarna. Dimman Av…