Kontakt

Besöksadress

Sveavägen 56
Budadress:
Luntmakargatan 45

Postadress

Box 3159, S-103 63 Stockholm

Telefon

08 – 696 80 00

Hitta till vår besöksadress

Titta på kartan

Faktureringsadress

Bonnierförlagen AB
FE 5673 – 1008
831 90 ÖSTERSUND

Ledningsgrupp

Jenny Bjuhr Berggren

Jenny Bjuhr Berggren

CMO Bonnierförlagen

jenny.bjuhr.berggren@bonnierforlagen.se

08 696 80 10

Jonas Byström

Jonas Byström

Förlagschef Bokförlaget Hedvig & Bokförlaget Fenix

jonas.bystrom@bonnierfakta.se

08 696 80 38

Sara Börsvik

Sara Börsvik

VD Bonnierförlagen

sara.borsvik@bonnierforlagen.se

072 57 136 57

Mattias Fyrenius

Mattias Fyrenius

Förlagschef Bonnier Carlsen

mattias.fyrenius@bonniercarlsen.se

08 696 89 30

Anna-Lena Hernvall

Anna-Lena Hernvall

Förlagschef Bokförlaget Ester Bonnier

anna-lena.hernvall@esterbonnier.se

08-696 80 47

Rebecca Leffler

Förlagschef Bazar Förlag

070-77 002 81

Jesper Monthán

Jesper Monthán

Vice VD Bonnierförlagen

jesper.monthan@albertbonniers.se

08-696 82 18

Åsa Selling

Åsa Selling

Förlagschef Bonnier Bookery, Romanus & Selling

asa.selling@bonnierbookery.se

08 696 86 44

Thomas Thorhuus

Thomas Thorhuus

Administrativ chef

thomas.thorhuus@bonnierforlagen.se

08 696 80 43

Anders Vendelvik

Anders Vendelvik

CIO Bonnierförlagen

anders.vendelvik@bonnierforlagen.se

08 696 82 44

Göran Wiberg

Göran Wiberg

Försäljningsdirektör Bonnierförlagen

goran.wiberg@bonnierforlagen.se

08 696 80, 070 546 06 16 33

Isa Widerståhl

Isa Widerståhl

Förlagschef Albert Bonniers Förlag

isa.widerstahl@albertbonniers.se

08 696 81 97

Mediekontakter

Martin Ahlström

Martin Ahlström

Kommunikationsstrateg
Albert Bonniers Förlag

martin.ahlstrom@bonnierforlagen.se

08 696 86 61, 070 854 09 22

Jenny Bjuhr Berggren

Jenny Bjuhr Berggren

CMO Bonnierförlagen

jenny.bjuhr.berggren@bonnierforlagen.se

08 696 80 10

Marie Björk

Marie Björk

Mediekontakt/projektledare

marie.bjork@bonnierforlagen.se

0765 42 79 70

Thérèse Cederblad

Thérèse Cederblad

Kommunikationschef Albert Bonniers Förlag

therese.cederblad@bonnierforlagen.se

070 726 59 00

Caroline Ernsth

Caroline Ernsth

Kommunikationsstrateg
Bokförlaget Ester Bonnier
Tjänstledig

caroline.ernsth@bonnierforlagen.se

08 696 80 00

Emelie Forsdahl

Emelie Forsdahl

Mediekontakt/projektledare

emelie.forsdahl@bonnierforlagen.se

08 696 80 35, 076 526 41 32

Jenny Helldahl

Jenny Helldahl

Kommunikationsansvarig
Bonnier Carlsen

jenny.helldahl@bonnierforlagen.se

08 696 80 78, 0765 26 09 80

Senka Hasanovic

Senka Hasanovic

Mediekontakt/projektledare

senka.hasanovic@bonnierforlagen.se

08 696 86 61, 076 526 10 39

Sissel Hedqvist

Sissel Hedqvist

Mediekontakt/projektledare

sissel.hedqvist@bonnierforlagen.se

08 696 81 68, 070 410 62 71

Sofia Heurlin

Sofia Heurlin

Kommunikationsstrateg
Bokförlaget Ester Bonnier

sofia.heurlin@bonnierforlagen.se

08 696 87 21, 070 726 33 01

Klara Johansson

Klara Johansson

Produkansvarig pocket

klara.johansson@bonnierforlagen.se

08 696 87 26, 0765 42 80 42

Marie Jungsand

Marie Jungsand

Mediakontakt/projektledare

marie.jungsand@bonnierforlagen.se

08 696 84 73, 0765 42 80 74

Anna-Karin Korpi

Anna-Karin Korpi

Senior pressansvarig

anna-karin.korpi@bonnierforlagen.se

08 696 84 97, 070 798 85 39

Charlotta Larsson

Charlotta Larsson

Mediekontakt/projektledare

charlotta.larsson@bonnierforlagen.se

08 696 80 50, 073 374 62 94

Hanna Lundkvist

Hanna Lundkvist

Mediekontakt/projektledare

hanna.lundkvist@bonnierforlagen.se

08 696 86 63, 0765 26 11 63

Eva Persson

Eva Persson

Kommunikationschef Bokförlaget Ester Bonnier

eva.persson@bonnierforlagen.se

08 696 80 62

Janina Rak

Janina Rak

Mediekontakt/projektledare

janina.rak@bonnierforlagen.se

076 044 02 12

Bodil Unenge

Bodil Unenge

Förlagschef Fenix och CSR-ansvarig

bodil.unenge@bonnierforlagen.se

08 696 89 48

Återförsäljarkontakter

Helene Antelius Eklund

Helene Antelius Eklund

Adm chef försäljningsavdelningen

helene.antelius.eklund@bonnierforlagen.se

08 696 84 87, 076 542 80 30

Bo Bergman

Bo Bergman

Förlagsrepresentant

bo.bergman@bonnierforlagen.se

08 696 80 44, 070 527 95 13

Mette Bjerstedt

Mette Bjerstedt

Kundansvarig

mette.bjerstedt@bonnierforlagen.se

08 696 81 04, 076 526 10 31

Martin Harris

Martin Harris

Affärsutveckling

martin.harris@bonnierforlagen.se

08 696 89 50

Yvonne Hilmo

Yvonne Hilmo

ÅF-kommunikation

yvonne.hilmo@bonnierforlagen.se

08 696 86 79, 076 542 80 09

Sandra Holmberg

Sandra Holmberg

ÅF-kommunikation

sandra.holmberg@bonnierforlagen.se

08 696 84 38, 073 546 04 85

Emelie Hollbox

Emelie Hollbox

Försäljningschef digital

emelie.hollbox@bonnierforlagen.se

08 696 86 93

Jessica Kolterjahn

Jessica Kolterjahn

Försäljning
Digitala barn- och ungdomsböcker

jessica.kolterjahn@bonnierforlagen.se

08 696 80 27

Maria Kristoferson

Maria Kristoferson

Storkundsansvarig

maria.kristoferson@bonnierforlagen.se

08 696 84 92, 070 512 63 80

Anders Larsson

Försäljningsansvarig Facklitteratur

anders.larsson@bonnierforlagen.se

076 526 1188

Marlene Lennquist

Marlene Lennquist

ÅF-kommunikation

marlene.lennquist@bonnierforlagen.se

08 696 89 56, 076 542 80 56,

Mats Lennquist

Mats Lennquist

Förlagsrepresentant

mats.lennquist@bonnierforlagen.se

070 689 55 03

Charlotta Lindell Wiik

Charlotta Lindell Wiik

Storkundsansvarig

charlotta.lindell@bonnierforlagen.se

076 826 86 52

Stefan Strömberg

Stefan Strömberg

Kampanj och logistik

stefan.stromberg@bonnierforlagen.se

08 696 83 90, 076 542 80 90

Susanne Trydal

Susanne Trydal

Försäljningschef barn

susanne.trydal@bonnierforlagen.se

08 696 88 35, 070 327 05 60

Göran Wiberg

Göran Wiberg

Försäljningsdirektör

goran.wiberg@bonnierforlagen.se

08 696 80, 070 546 06 16 33

Frida Änges

Försäljning digital

frida.anges@bonnierforlagen.se

070 2822 975