Om Bonnierförlagen

Sveriges ledande förlagshus

Ett familjeägt företag

Bonnierförlagen är Sveriges ledande förlagshus. Vår vision är att sprida berättelser som berör, upplyser, underhåller och utvecklar.

Vi är ett familjeägt företag som varit verksamma i över 200 år. Det första bokförlaget i koncernen, Albert Bonniers Förlag, grundades 1837, och är idag Sveriges största förlag.

Ett familjeägt företag

Våra värderingar – öppenhet, respekt, kvalitet, mod och affärsmässighet – är ledstjärnor i vårt arbete och präglar vår företagskultur.

Sveriges ledande förlagshus

Vår senaste medarbetarundersökning visade ett NPS (värde som mäter företagets attraktion) på 57 vilket är högt över externt standard benchmark (9) och även över high performing benchmark (32). Många medarbetare väljer att stanna länge och utvecklas hos oss. Saker som medarbetare ofta lyfter i våra medarbetarundersökningar som extra positiva är:

  • Interna utvecklingsmöjligheter
  • Frihet och en flexibel arbetsplats
  • En arbetsgivare som verkligen bryr sig

Läs mer om Bonnierförlagens historia.