Värdegrund

Värdegrund

Företagskultur och värderingar

Tillsammans har vi på Bonnierförlagen lagt ett stort engagemang på att tillsammans formulera vår värdegrund, vår vision och våra spelregler – fundamentet för vår verksamhet. Våra värderingar – öppenhet, respekt, kvalitet, mod och affärsmässighet – är ledstjärnor i vårt arbete och präglar vår företagskultur.

Här kan du läsa mer om våra värderingar.

Företagskultur och värderingar
Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete

Bonnierförlagen vill inom ramen för vårt kompetensområde vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. För att göra detta eftersträvar vi ett nära samarbete med våra leverantörer, kunder och andra viktiga aktörer i samhället.

Här kan du läsa mer om Bonnierförlagens hållbarhetsarbete.

Mångfald, hållbarhet och föräldraskap på jobbet

Bonnierförlagen vill vara en värderingsstyrd organisation, en trygg arbetsplats med en företagskultur som bidrar till innovation och framgång. För att fortsätta utvecklas i den positiva riktningen satsar Bonnierförlagen på att aktivt arbeta med insatser och utbildning.

Läs mer om vårt mångfaldsarbete här.

Mångfald, hållbarhet och föräldraskap på jobbet