Bonnierförlagens historia

Historia

Så började det

År 1804 startade bokhandlaren och förläggaren Gerhard Bonnier sin bokhandel i Köpenhamn och sådde därmed fröet till det som idag är Bonnierförlagen AB.

Så började det
Historia

Första boken var Bevis att Napoleon aldrig har existerat

Gerhard Bonnier hade tre söner som alla blev bokhandlare och bokförläggare. Sonen Adolf Bonnier kom till Sverige 1827 och öppnade först en bokhandel i Göteborg och sedan en i Stockholm. På den tiden var det mycket vanligt att man som bokhandlare inte bara sålde böcker utan också drev egen förlagsrörelse, och redan 1832 gav Adolf Bonnier ut sina första böcker.

Det dröjde inte länge förrän Adolf Bonnier behövde medhjälpare och då kom hans två yngre bröder till Sverige. Den ene, David Felix, fick hand om bokhandeln i Göteborg, som han så småningom övertog, och den andre brodern, Albert, som bara var 15 år när han kom hit 1835, stannade hos Adolf i Stockholm. Vid sidan av arbetet hos brodern i bokhandeln startade Albert också egen förlagsverksamhet 1837. Albert Bonnier (1820-1900) var bara 17 år då han gav ut Bevis att Napoleon aldrig har existerat. Det var den första bok som gavs ut på Albert Bonniers Förlag.

Första boken var Bevis att Napoleon aldrig har existerat
Nedslag i historien

1800-talet

1804 Gerhard Bonnier startar bokhandel och förlag i Köpenhamn.

1832 Adolf Bonnier ger ut den första boken på svenska under Bonniers förlagsnamn, en översättning av tysken Christoph von Schmids Barndoms-hjertat, eller huru Henrik af Eichenfels lärde känna Gud.

1837 Adolf Bonniers yngre bror Albert, som praktiserat i Stockholmsbutiken, startar Albert Bonniers Förlag. Förlagets första titel var en essä av Jean-Baptiste Pérès kallad Bevis att Napoleon aldrig har existerat.

1857 Albert Bonnier börjar den häftesvisa utgivningen av Bonniers första uppslagsverk, Den kunskapsrike skolmästaren, av Carl Rosander. Arbetet förelåg komplett 1864.

1877 Albert Bonniers Förlag ger ut sin första bok av August Strindberg, Från Fjerdingen till Svartbäcken. Under 1880- och 90-talen Albert Bonniers Förlag blir det ledande skönlitterära förlaget med författare som August Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam.

1800-talet
Nedslag i historien

1900–1940-talet

1900 Albert Bonnier avlider och Karl Otto Bonnier blir ensam ägare till firma Albert Bonnier.

1906 Bonniers återupptar skolboksutgivningen, som legat nere ett tiotal år, genom att ge ut Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa.

1909 Selma Lagerlöf får Nobelpriset i litteratur.

1922 Förlagets första stora uppslagsverk, Bonniers Konversationslexikon, börjar utges.

1929 Bonniers förvärvar Sveriges största tidskriftförlag Åhlén & Åkerlund (grundat 1906), vars bokutgivning överförs till Albert Bonniers Förlag.

1932 Karl Otto Bonniers yngste son Kaj inträder som delägare. Bonniers Litterära Magasin (BLM) börjar utges med Georg Svensson som redaktör.

 

1900–1940-talet
Nedslag i historien

1940–2000-talet

1942 Bokklubben Svalan startar. Bonniers och Norstedts grundar det till lika delar ägda Nordiska Uppslagsböcker.

1944 Bokförlaget Forum grundas.

1946 Panacheserien startas för utgivning av kvalificerad skönlitteratur i översättning.

1949 Utvandrarna, den första delen i Vilhelm Mobergs stora emigrantepos, utkommer.

1961 Bonniers blir majoritetsägare i Wahlström & Widstrand (W&W). Nordiska Uppslagsböcker inleder utgivningen av 15-bandsverket Bonniers Lexikon.

1965 Bonniers ger ut den världsberömde fotografen Lennart Nilssons Ett barn blir till.

1970 Bonniers bokklubb startas och följs de närmaste åren av en rad bokklubbar.

1985 Bonniers blir ensam ägare till Wahlström & Widstrand. 15-bandsverket Bonniers Stora Lexikon börjar utges.

1993 Bonnier Carlsen Förlag bildas genom sammanslagning av Bonniers Juniorförlag (grundat 1979) och Carlsen if (grundat 1968). 22-bandsverket Bonniers Lexikonbörjar utges.

1999 Kassettboksförlaget Iris förvärvas och ändrar namn till Bonnier Audio. Det engelska barnboksförlaget Autumn Publishing förvärvas.

1940–2000-talet
Nedslag i historien

2000-talet

2001 Bokförlaget Max Ström och barnboksförlagen Piccolia i Frankrike och Thienemann i Tyskland förvärvas.

2002 Bonnier AB:s bokverksamhet samordnas i ett affärsområde, Bonnier Books.

2004  Nätbokhandeln AdLibris förvärvas. Bonnierförlagen får en ny logotyp som ersätter det gamla ”molnet”.

2007 Den Bonnierägda norska förlagsgruppen Cappelen och norska Damms förlag, ägt av Egmont, går samman och bildar förlagskoncernen Cappelen Damm, till lika delar ägd av Bonnier Books och Egmont. Bonnier Books säljer sitt danska bokförlag till Egmont.

2008 Bonnierförlagen, Adlibris, Semic och Samdistribution samlas i en gemensam organisation, Bonnierförlagen, under vd Jacob Dalborg. Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum och Wahlström & Widstrand bildar ett nytt gemensamt förlag för illustrerade fackböcker som får namnet Bonnier Fakta. Bonnier Publishing förvärvar barnboksförlaget Templar Publishing.

2012 Bonnierförlagen blir ett eget förlagshus inom Bonnier Books Nordic. Förlagen utgörs av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max Ström, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Kartago, Mix Förlag, Månpocket (70%), Rebus, Wahlström & Widstrand och 2244. Bokklubbsverksamheten består av Bonniers Bokklubb, Bokklubben Svalan, Spänningszonen, Stora Romanklubben, Lyssnarklubben samt Månadens Bok (70%). I Bonnierförlagen, som sysselsätter ca 230 personer, ingår också agenturen Bonnier Group Agency. Förlagsdirektör för Bonnierförlagen är Håkan Rudels.

2014 Licensagenturen Bonnier Brands startar.

2015 Självpubliceringstjänsten Type & Tell lanseras.

2016 Bonnierförlagen startar Yourlife Books, som är ett imprint till Bokförlaget Forum, samt massmarknadsförlaget Igloo Books Sverige. Vidare förvärvas de sista 30 procenten av aktierna i Månpocket och Månadens Bok, samt förlaget Orosdi-Back. SelmaStories startar. En onlinekanal om böcker, författare och aktuella ämnen. SelmaStories bjuder på intervjuer, reportage, poddar, filmer och tips om såväl skönlitteratur som faktaböcker.

2017 Det digitala förlaget Bonnier Bookery startas. Wahlström och Widstrand blir ett imprint, en prioriterad utgivningslinje, på Albert Bonniers Förlag. Bonnierförlagen startar Lovereads, som blir ett imprint till Bokförlaget Forum samt Bonnierförlagen Lära, ett nytt läromedelsförlag.

2018 Fenix lanseras. Med målet att nå nya målgrupper och möjliggöra för barn att läsa litteratur på sitt modersmål startar Bonnierförlagen ”Fenix”, ett förlag med barn- & ungdomslitteratur för arabisktalande läsare.

2019 Bonnier Fakta och Bokförlaget Forum, med imprintet Lovereads, går samman och får namnet Bokförlaget Ester Bonnier. Det nya förlaget ut fack- och skönlitteratur med en planerad årlig utgivning om ca 110 nya böcker. Till förlaget hör även Bonnier Brands och Brillbee. Romanus & Selling lanseras. Förlaget har fokus på svensk skönlitteratur samt fackböcker med feministisk inriktning.

2020 Bokförlaget Hedvig – ett förlag med lättläst utgivning – lanseras.

Bokförlaget Ester Bonnier försvinner och förlaget fortsätter under namnet Bokförlaget Forum. Bonnier Fakta och Lovereads kvarstår som imprints i Bokförlaget Forum.

Bonnier Books förvärvar Strawberry Publishings svenska förlagsverksamhet. I Sverige fortsätter Strawberry under namnet Bazar Förlag och drivs som ett eget förlag inom Bonnierförlagen.

Utgivningen av den polska fantasyserien Witcher (Wiedźmin) av Andrzej Sapkowski våren 2020 är startskottet för Gondol, ett imprint inom Albert Bonniers Förlag med fokus på kommersiell, primärt utländsk, skönlitteratur.

2021 Bonnierförlagen säljer läromedelsförlaget Bonnierförlagen Lära till Clio.

2022 Historiska Media förvärvas. Det Lundabaserade förlagets utgivning fokuserar främst på sakprosa, historiska romaner och deckare och blir Bonnierförlagens första förlagsverksamhet utanför Stockholm.