Din utveckling

Din utveckling

Kompetensutveckling för hela företaget

Vi vill vara en organisation i framkant, där varje medarbetare kontinuerligt kan inspireras och utveckla sin kompetens. För att uppnå det erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling. Här kan du läsa mer om våra kompetensutvecklingsinitiativ.

Bredden i det vi gör och vår ambition att ständigt utveckla vår verksamhet gör att vi har en naturlig rörlighet inom Bonnierförlagen. Här kan du läsa mer om utvecklingsmöjligheter på Bonnierförlagen.

Kompetensutveckling för hela företaget