Nyanlända barn mellan noll och tre år välkomnas med en bok och en ritbok av Stina Wirsén

Nyanlända barn mellan noll och tre år välkomnas med en bok och en ritbok av Stina Wirsén

26 april, 2016 | Bonnier Carlsen

– Det är så otroligt viktigt att visa de här barnen att de är välkomna, säger Stina Wirsén.

Illustratören och författaren Stina Wirsén är starkt engagerad i barns rätt till språk och tillgång till böcker. Hon har jobbat mycket med flerspråkighet, dels på litteraturfestivaler och internationella författarsamarbeten utomlands, men även på flyktingförläggningar i Sverige.

– När man jobbar med barn som inte har svenska som modersmål och kanske inte har varit här så lång tid är det fantastiskt att rita tillsammans. Man behöver inte kunna prata ett gemensamt språk, man kan kommunicera så bra ändå, säger hon.

Ur detta arbete föddes en idé om ett välkomstpaket för nyanlända barn, ett projekt som nu drivs gemensamt av Stina Wirsén, barnboksförlaget Bonnier Carlsen och barnrättsorganisationen Rädda Barnen. Projektet går ut på att nyanlända barn mellan noll och tre år välkomnas till Sverige med ett paket bestående av en bilderbok och en ritbok av Stina Wirsén.

– Bilderboken finns redan. Den heter Titta! och är på svenska med väldigt lite text. Till den har vi skapat en ritbok som heter Brokiga ritboken och består av halvfärdiga teckningar och text på sju olika språk, varav ett är svenska. Tanken är att barnen ska rita vidare på de teckningar och den berättelse som jag påbörjat. De blir medskapare av en saga, en bok som de kan läsa om och om igen, säger Stina Wirsén.

Bilderboken och ritboken distribueras till Rädda barnen vars volontärer delar ut dem till flyktingboenden under maj månad.

– Glädje och entusiasm leder till trygghet. Trygghet är ett av de mest grundläggande behoven som barn har, i synnerhet barn som varit med om svåra påfrestningar och trauman. Rädda Barnens arbete för barn på flykt pågår i hela världen, i oroshärdar, på vägen såväl som i Sverige.Vår uppgift nu i Sverige är att se vi till att barnen får ett tryggt mottagande när de kommer hit genom arbetet våra lokalföreningar gör. Vi är glada över detta samarbete som är en pusselbit på vägen för ett bättre mottagande för barn, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Projektet är tänkt att vara långsiktigt och så småningom innefatta fler böcker. Ett samarbete med Bonniers bokklubbar har inletts där medlemmarna från och med juni månad erbjuds köpa bokpaket som sedan distribueras via Rädda barnen till flyktingboenden runt om i landet. Förhoppningen med att erbjuda bokpaket med böcker på både det gamla och nya språket är att kunna bidra till integration och en känsla av välkomnande till det nya landet.

För mer information, kontakta Jenny Helldahl, PR – och informationsansvarig Bonnier Carlsen, 076-526 09 80
jenny.helldahl@bonnierforlagen.se