Mottagare av Pelle Svanslös Våga Vara Snällstipendium 2016

12 oktober, 2016 | Bonnier Carlsen

På morgonen den 12 oktober (på Gösta Knutssons födelsedag) delades Pelle Svanslös
Våga Vara Snäll-stipendiet ut på Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala.

Stipendiet uppmärksammar Pelle Svanslös grundvärderingar om alla människors lika värde,
och särskilt förskolor och lågstadier som på olika sätt har arbetat med detta. 2016 års
stipendium går till två stipendiemottagare: Grimsta förskolor i Vällingby och Levene
fritidshem i Vara som får dela på årets prisbasbelopp på 45 200 kr.

Juryns motivering till Grimsta förskolors stipendium:
Vinnaren har genom ett målmedvetet, kreativt och spännande arbete fått barn och äldre att
förstå vikten av Allas lika värde både i samhällets vardag liksom i alla övriga skeden av livet.
Juryns motivering till Levene fritidshems stipendium:
Stipendiaten har genom att arbeta med en tydlig värderingsgrund och med fokusering på ett
positivt tänkande, målmedvetet genom lek och teater arbetat fram en förståelse för vad
Allas lika värde innebär.

”Självklart är det jätteroligt att bli uppmärksammad för ett arbete vi gjort och som vi även
tyckte var så roligt att arbeta med. Vi på vår skola och fritidshem har valt att fokusera på det
positiva beteendet istället för att komma med en massa pekpinnar. Pelle Svanslös är den
perfekta förebilden för en snäll kompis”, säger Berit och Yvonne på Levene fritidshem.

”Vi är självklart otroligt hedrade över vårt pris! Att barns arbete och erfarenheter får plats i vårt
samhälle och uppmärksammas på olika sätt är en av grundstenarna i vårt arbete som
Ateljeristor. Genom vinsten får vi dessutom bättre möjligheter att hitta på ännu fler roliga och
utmanande projekt för barnen”, säger Michelle och Ellinor, Ateljeristor, Grimsta förskolor.

Pelle Svanslös är så mycket mer än bara en lustig figur: hans grundvärderingar om alla
människors lika värde har sedan debuten 1939 varit en genomgående röd tråd i Gösta
Knutssons berättelser om honom och hans kamrater. Utifrån detta instiftades Våga vara
snäll-stipendiet år 2014 av Sagogränd AB, som kontrollerar rättigheterna för Pelle
Svanslös.

Stipendiet är på ett prisbasbelopp och delas ut till personer, grupper eller
organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika
värde.

För mer information: http://www.pellesvanslos.se/stipendiet/.

Pressrelaterade frågor och/eller intervjuförfrågningar:

Madeleine Carlsson
Skugge&co
070-678 19 90
madeleine.carlsson@skuggeco.se.

Frågor om Våga vara snäll-stipendiet eller
Sagogränd AB:

Mats Fromme 
Sagogränd AB
0707-97 97 97
mats.fromme@sagogrand.se