Uppföljaren på Pastor Viveka och tanterna är här!

Uppföljaren på Pastor Viveka och tanterna är här!

31 oktober, 2016 | Albert Bonniers Förlag

Bestörta tanter, hundraårsjubileum och ännu ett omskakande mord i den idylliska Stockholmsförorten. Pastor Viveka är tillbaka!

I Pastor Viveka och hundraårsjubileet har det blivit dags att fira Gamla Enskedes hundraårsjubileum, något som alla tycker bör ske på den årliga julmarknaden. I övrigt har medlemmarna i jubileumskommittén olika åsikter om hur det ska gå till. De bakande tanterna i kyrkan är till exempel arga på paret i den stora villan på kullen som de tycker försöker ta över jubileet genom att vilja sponsra allt och bjuda alla på mat och kaffe. ”Vem ska i då komma till vårt kafé?” undrar Selma och Viola.

Pastor Viveka måste navigera sig fram genom allt detta, samtidigt som hon går på kurs för att lära sig att uttrycka sina känslor på ett nyanserat och balanserat sätt, har bekymmer med en veckopendlande man, en obstinat tonårsdotter, ansvar för en fryst laxforell som en av tanterna har vunnit på lotteri samt sina egna existentiella funderingar och tvivel. Som om inte det räckte inträffar snart ett nytt, förbryllande mord i kyrkans närhet.

Pastor Viveka och hundraårsjubileet är den andra boken om pastor Viveka och hennes välsignelser och vedermödor i den idylliska Stockholmsförorten Enskede.

Annette Haaland, född 1965, är lärare och undervisar på Bromma folkhögskola i ämnena religion, filosofi och svenska. Hon har också varit pastor i Equmeniakyrkan. Första delen om Pastor Viveka, Pastor Viveka och tanterna, utkom våren 2016.

För kontakt med författaren, PDF och recensionsexemplar, kontakta pressansvarig

Marie Jungsand
marie.jungsand@bonnierforlagen.se
076-542 80 74