Intervju Andrea Wallenberg och Maria Strutz

Andrea Wallenberg och Maria Strutz

Andrea Wallenberg och Maria Strutz är logopeder. Andrea arbetar med särskilt fokus på barn med språkliga svårigheter i förskoleåldern. Maria undervisar vid sidan av sitt arbete på logopedprogrammet vid Uppsala Universitet. Med Småspråkarna: Språkutvecklande lekar & läsning för barn 0-3 år debuterar duon som barnboksförfattare.

Hur fick ni idén att skriva en bok tillsammans?

Vi är båda logopeder och mammor med kreativitet och driv. Idén till Småspråkarna kom ur en brist på bra litteratur för de allra minsta. Vi ville skapa en bok som vänder sig till det lilla barnet, men även guidar och stöttar de vuxna omkring.

Vi ville dels ge vuxna aha-upplevelser över hur otroligt kompetent barnet är som blir en språkare på bara några få år. Dessutom ville vi med boken uppmuntra tillsammansläsning och ge exempel på enkla roliga aktiviteter man kan göra med sitt barn för att stimulera dess språkutveckling.

Varför är det viktigt att föräldrar har kunskap om sina barns språkutveckling?

De första åren i ett barns liv är viktiga. Bland annat läggs grunden för dess fortsatta språkutveckling. Genom kunskap kan föräldrar bli bättre på att stötta sitt barn där det befinner sig i sin utveckling just nu. Får man på sig glasögonen som ser stegen mot språkandet redan från första tiden upptäcker man subtila kommunikativa signaler som man annars kanske skulle missat. Vi tror att sådana upptäckter motiverar föräldrar till roliga språkutvecklande samspelsstunder även fast barnet inte pratar i långa meningar än.

Hur vanligt är det med språkstörningar hos barn?

Mellan tummen och pekfingret brukar man tala om i ”2 i varje klass”, vilket gör funktionsnedsättningen till en av de vanligaste. Att ha språkstörning kan yttra sig på flera olika sätt. En del har bara svårt med uttal medan andra har stora svårigheter med att både uttrycka och förstå talat språk, eller svårigheter att använda språk i samspel med andra.

Flerspråkiga barn – hur påverkas deras språkutveckling?

Faktum är att vår hjärna är skapt för att kunna lära sig flera språk, alltså är det i regel inga konstigheter. För att utveckla språk måste man använda det i samspel med andra, därför är det viktigt att barnet får många tillfällen till att prata sitt/sina modersmål ihop med andra tex i hemmiljön och förskolemiljön. Ordförrådet kan till en början vara utspritt på de olika språk barnet har, dels beroende på hur mycket man exponeras för språken i de olika sammanhangen och dels vilka ord som används just där (men det kommer ikapp!).

Småspråkarna. Språkutvecklande lekar och läsning för barn 0–3 år utkommer 20 april