Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte

Vi vill vara en organisation i framkant, där varje medarbetare kontinuerligt kan inspireras och utveckla sin kompetens. För att uppnå det erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling genom utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.

Vi har ett brett utbud av utbildningar och föreläsningar inom t ex områden som förlagsekonomi, skrivande, affärsengelska, redigering, content marketing, mångfald och personlig effektivitet.

Utbildningar, föreläsningar och erfarenhetsutbyte
Kompetensutveckling

Främja kunskapsöverföring

Syftet med Bonnierförlagens kompetensutvecklingsprogram är att kvalitetssäkra Bonnierförlagen – nu och för generationer framåt. Lika viktigt är att främja kunskapsöverföring och samarbete i hela förlagshuset och därigenom stärka vår företagskultur som bygger på värderingarna kvalitet, öppenhet, affärsmässighet, respekt och mod.

Inom Bonnierförlagen finns naturligtvis också stora möjligheter till interna utvecklingsmöjligheter vilket är något vi uppmuntrar.

Främja kunskapsöverföring